File-Bolló Henrietta

Dr. File-Bolló Henrietta
Elérhetőség:
email: bollo.henrietta@gmail.com
telefon: 0620 3876785

2015-ben diplomáztam az ELTE-n pszichológusként, majd tanulmányaimat az ELTE Pszichológia Doktori Iskolában folytattam, ahol 2021-ben sikeresen megvédtem disszertációmat a szociális érzelmek témájából. Ez idő alatt egyetemi oktatóként pszichológiát tanítottam és személyiségfejlesztő tréningeket tartottam több egyetemen is. Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémián kezdtem el dolgozni a Pszichobiológiai Kutatócsoportban, ahol kutyákkal végzünk összehasonlító és transzlációs kutatásokat. A tudomány mellett a másik fő érdeklődési területem a művészetek, azon belül az irodalom, ezért 2023. őszén beiratkoztam egy irodalomterápiás posztgraduális képzésre. Az irodalomterápia módszere lehetőséget kínál arra, hogy kifejezhetőbbé váljon az, ami nem elmondható, ezáltal elősegítve a megértést. Pszichológusként látásmódomat tehát ez a két fő irányvonal jellemzi, egyrészről a bizonyítékokon alapuló tudományos megközelítés, másrészt a művészetterápiás eszközök alkalmazása. Segítői munkámat szakmai szupervízió mellett végzem.
Ha az alábbi kérdések valamelyike Önben is már többször felmerült, keressen bizalommal.
Miért bánnak így velem mások?
Miért nem ért meg engem senki?
Miért ilyen nehéz és bonyolult mindig minden?
Miért nem mennek a dolgok egyszerűbben?
Miért vagyok állandóan fáradt?
Miért kell mindent nekem megoldanom?
Miért használ ki engem mindenki?
Miért érzem azt, hogy nekem ez nem megy?
Miért nem sikerül nekem az, ami másoknak simán megy?
Miért mindig én vagyok a hibás?
Miért nem alszom jól és miért olyan nehéz reggelente felkelni?
Miért fáj olyan sokszor a fejem?
És a legfontosabb: Hogyan tudnék változtatni?

„Minden ember élete út önmagához, egy út kipróbálása, egy ösvény megsejtése. Egyetlen ember sem volt soha teljesen önmaga, ám mindenki törekszik rá, hogy az legyen: valaki homályosabban, valaki világosabban, mindenki a maga módján. Minden ember élete végéig magával hordozza születése maradékait, egy ősvilág iszapját és tojáshéját.” (Hermann Hesse)

A pszichológiai konzultáció angol nyelven is igénybe vehető. / Psychological consultation is also available in English, see details below.
I graduated from Eötvös Loránd University as a psychologist in 2015, then continued my studies at the Doctoral School of Psychology Eötvös Loránd University, where I successfully defended my dissertation on the topic of social emotions in 2021. During this time, I taught psychology as a university lecturer and held personality development trainings at several universities. After that, I started working at the Hungarian Academy of Sciences in the Psychobiology Research Group, where we conduct comparative and translational research with dogs. In addition to science, my other main area of ​​interest is arts, namely literature, therefore I enrolled in a literature therapy postgraduate course in the fall of 2023. The method of literature therapy offers an opportunity to express what cannot be said out loud easily, thereby promoting understanding. My perspective as a psychologist is therefore characterized by these two main directions, on the one hand, a complex evidence based scientific approach, and on the other hand, the psychodynamic application of art therapy tools.
If one of the following questions has occurred to you several times, feel free to contact me. Why do others treat me like this?

 • Why does nobody understand me?
 • Why is everything always so difficult and complicated?
 • Why aren’t things simpler?
 • Why am I always tired?
 • Why do I have to solve everything?
 • Why does everyone take advantage of me?
 • Why do I feel that I am not able to do this?
 • Why can’t I succeed in what goes easily for others?
 • Why am I always to blame?
 • Why don’t I sleep well and why is it so hard to get up in the morning?
 • Why do I have headaches so often?
 • And most importantly: How could I change?