LELKI EGÉSZSÉGNAP MÁJUS 4-ÉN

A Váci Művelődési Házban ismét lesz egészségnap, Müller Péter főszereplésével, aki nemrégiben Kossuth Díjat kapott!!

Az előadás előtt munkatársaink bemutató workshopokat, előadásokat tartanak, melyek az előadásra megváltott jeggyel látogathatóak. Előzetes jelentkezés szükséges e-mailben!!

LELKI_EGÉSZÉGNAP_2019 (1)

Bencze Éva (mentálhigiénés szakember, neurofeedback tréner): „Cselekvésre hangolva 60-on innen és túl!”

Biológiai adottságunk szerint akár 120-130 évig is élhetünk. A hosszú, egészséges élet az adottságaink mellett a mi felelősségünk is. Sokat tudunk a betegség mechanizmusáról, de keveset az egészségről. Mindkettő szubjektív tapasztalat. Magunknak határozzuk meg, többnyire érzéseink alapján. Nincs olyan „egészségmérő” ami objektíven méri az egészséget, v. olyan „dolométer” ami objektíven mérné a fájdalmat. Mindenesetre az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy a testi-lelki egészség-betegség állapotunkat sokkal jobban tudjuk mi magunk befolyásolni, mint gondolnánk. Az előadásban arról beszélek, hogyan bomolhat meg a test és lélek harmóniája, mi az amit mi megtehetünk a testi – lelki egyensúlyunkért, közösen gondolkodhatunk arról, hogyan gondoskodhatunk jobb életminőségünkről, hogyan kerülhetjük el a pszichoszomatikus megbetegedéseket. Mit tehetünk, hogy kontrolláljuk, azt, ami az ellenőrzésünk alá vonható, és hogy milyen szükséges lépéseket tehetünk meg annak érdekében, hogy a megbomlott egészségünk helyre álljon. Ki, miért, hogyan, mit, mikor, hol, kérdésekre keressük a választ. Részben az alap evidenciák tudatosításával, részben ezek áttekintését különböző látószögből szemlélve. Azokat a gondolkodásmódokat, táplálkozási szokásainkat, testi, szellemi aktivitásunkat és létállapotokat (félelem, szorongás, stressz, harag, agresszió) vizsgáljuk meg, amelyek rossz irányból az egészséges állapot felé visznek bennünket és eltávolítanak a betegségektől és/vagy miért nem feltétlenül egészségtelen az, ha betegek vagyunk. Sok olyan erőforrás állhat rendelkezésünkre, amelyek segítségével egészségesek maradhatunk és /vagy egészségessé válhatunk. Ezen erőforrások, módszerek, technikák „kibeszélésére”, esetleg újak megismerésére is van lehetőségünk. A lehetőség tehát adott a hosszú, egészséges életre, már csak az kérdés hogyan lehetünk „cselekvésre hangolva” és korosztálytól függetlenül mit vagyunk képesek megtenni saját testi-lelki egészségünk érdekében.

Stefankovics Éva (pszichológus): Hogyan legyünk „elég jó” szülők?

Szülőként sokszor úgy érezhetjük, hogy gyermekeink nevelését úgysem tudjuk jól csinálni. Erre az érzésre a gyerekek viselkedése is ráerősíthet, amikor tehetetlenül, vagy kétségbeesve futunk bele egy vitás helyzetbe, és értetlenül nézzük, ahogy a gyerekünk azon is kiborul. amikor pont azt tesszük, amit kért tőlünk. Kívülállóktól sokszor kapunk jó vagy rossz szándékú tanácsokat, és a mi értetlenségünk mögött is annyi húzódik meg csupán, hogy van az emberi természettel kapcsolatban néhány alapvető igazság, amit nem tudunk, vagy nem gondolunk végig. Ezek közül a legfontosabb, hogy mi is, és gyerekeink is jók vagyunk, jót akarunk tenni, és minden pillanatban a másik érdekeit tartjuk szem előtt. A gyermekünkre ráhangolódó nevelés eszközei két dologban segítenek bennünket szülőket: kapcsolódni hozzájuk, és feszültséget oldani. Emberként csak akkor tudunk jól működni, ha ez a két alapvető szükségletünk ki van elégítve: érezzük mások biztonságot adó figyelmét, és nem cipelünk saját magunkban nagy lelki terheket.

Nem a különböző nevelési módszerektől lesz valaki jó szülő, hanem attól, hogy a saját életében jól kezeli a feszültségeket, hogy milyen az egymással való kapcsolatuk és hogyan rendezik a nézeteltéréseiket.

A workshopon áttekintjük szülőségünk buktatóit a gyermeknevelés során, a jellegzetes gondolkodási és cselekedetekben megjelenő jellemzőit, valamint ezek újragondolásának lehetőségeit is. Választ keresünk a nevelési szokásaink és kényszereink közötti határvonal tisztázására is, mindennapi példákban bemutatva a rítusaink és a kényszerek közötti különbséget.

Erdélyiné Kedves Ágota és Jindáné Dr. Labádi Gabriella (szülő-csecsemő/kisgyermek konzulensek): Kapcsolataink a gyermek születése előtt és után

Visszatekintve az élet legfontosabb értékeként szinte mindenki a másokhoz fűződő emberi kapcsolatait említi. Ezek a kapcsolatok az egész életutunk során szövődnek, s alakulnak. Egy gyermek születése, érkezzen akár tervezetten, vagy egészen váratlanul, gyökeresen rendezi át életünket. Megváltozik az időbeosztásunk, életmódunk, értékrendünk, eddig fontos tevékenységeink sorolódnak hátra. Átalakítja, próbára teszi barátainkkal, családtagjainkkal, szüleinkkel, társunkkal való kapcsolatunkat, melyek aztán ideális esetben megerősödnek, gazdagodnak. Eddig sosem próbált, új szerepbe kerülünk, melyben új kompetenciákat kell kifejlesztenünk. Gyönyörű, de egyben ijesztő is a felelősség, hogy egy kis élet ránk lett bízva. Életben tudjuk tartani, tudunk gondoskodni róla, amíg önálló nem lesz? S tudunk-e olyan kötődést, kapcsolatot létesíteni vele, mely felkészíti őt a felelős, és boldog felnőtt életre? Szeretnénk szempontokat adni, melyek segíthetnek átgondolni, milyen családi erőforrásaink vannak, milyen (lenne) a mindenkinek megfelelő munkamegosztás, milyen gyerekkori élményekkel, szülői mintákkal érkeztünk, s hogyan érhetnénk el, időnkénti konfliktusaink ellenére a „közös nevelést”, azaz a megegyezést a gyermek nevelésével kapcsolatban; melyik korszakban hogyan, mivel tudjuk szülőként segíteni a kisgyermek fejlődését, ill. a biztonságos kötődés kialakulását? Workshopunkra olyan még gyermeket váró, vagy már gyakorló kisgyermekes szülőket, nagyszülőket várunk, akik szívesen beszélgetnének a témáról, ill. akikkel megoszthatnánk szakmai tudásunkat és saját szülői tapasztalatainkat.

Gurdon Katalin (pszichológus): Családállítás a gyökereinkben lévő erő felfedezése

A család lelke olykor több generációra is visszanyúlik, különösen, ha nehéz sorsok vannak a családban. Ilyenkor még a negyedik, ötödik vagy hatodik generáció is hatást gyakorol rájuk. Valamennyien összeköttetésben állnak egymással” (Bert Hellinger)

Mikor két ember találkozik és párkapcsolatot létesít, lelkében magával hordozza az addigi tapasztalatait a kapcsolatok terén. A sokszor ismétlődő párkapcsolati mintáinkban egy régebbi családi történet rejtőzhet. Vele vannak az ősei, szülei, nagyszülei, azok előző kapcsolatai és saját maguk előző kapcsolatai. Így a két ember sokszor csak elég homályosan látja egymást valójában. Ezekben a régebbi kapcsolatokban lehetnek problémák, olyan minták, amiket szeretnénk elkerülni, fájdalmak, nehézségek, de ugyanakkor ebben rejlik a legnagyobb erő is. Ezek a gyökereink, amik nélkül nem tudunk növekedni, de ha rákapcsolódunk az életet adó energiájukra, akkor szárnyakat kapunk. Egy párkapcsolatban is elfogadnunk és tisztelnünk kell a másik energiaforrásait, hogy kapcsolatunk támogató és szárnyaló legyen. Bert Hellinger által kifejlesztett módszer az életünkben jelenlévő értékekre, úgynevezett”rendekre” is felhívja a figyelmet. Hellinger megfigyelései szerint a közös családi lélekben törvények uralkodnak, melyek ha megsérülnek, generációkon keresztül hatnak a család tagjaira. A „szeretet rendjeinek” nevezte el ezeket a törvényeket. Ezekre a folyamatokra tekintünk rá ezen az alkalmon 3 órában a családállítás módszerével.

Klinger Mária (pszichológus) és Lőrinc Attila (család – és rendszerterapeuta): A „pártalálás” és a „pármegtartás” kihívásai napjainkban

„A valódi nő jelenlétében a legtávolabbi dolgok is egyszerre közelivé és elérhetővé válnak. A valódi férfi jelenlétében a legkevésbé érthető dolgok is világossá és érthetővé válnak. A hím és a nő egyeztetése emberi létfeladattá vált, éspedig az egyike a legnagyobb és legnehezebb feladatoknak.” (Hamvas Béla)

Számos lehetőségünk van az ismerkedésre, mégis egyre többen keresnek fel minket azzal a problémával, hogy nem tudnak komoly kapcsolatokat kialakítani. A megvalósult párkapcsolatokban az összecsiszolódás szakaszában illetve a várt és váratlan életesemények hatására sokszor alakul ki krízis a családok életében. A problémák mögött sokszor találkozunk azzal, hogy félreértések és viták alakulhatnak ki az eltérő kommunikációs stílus és a konfliktuskezelési módok miatt, illetve az érzelmek felismerésének és kifejezésének különbözősége miatt. Workshopunkra várjuk azokat az érdeklődőket, akik a fentiek tükrében erősíteni szeretnék az egyéni és a párkapcsolati tudatosságukat.

Bojtos Tünde (pszichológus): „50 az új 30” – a középkorúak új perspektívája

Az életkori címkék egyre jobban kezdik elveszíteni hagyományos jelenésüket és egy generáción belül is nagyobb eltérések lehetnek, mint korábban. A mostani ötveneseket nagyfokú nyitottság, folyamatos tanulás és egy olyan szemléletmód váltás jellemzi, ami lehetővé teszi, hogy követhessék a gyorsan változó világot. Ezért egy mostani középkorú életmódja a fiatalabbakéhoz hasonlít, vannak céljaik és álmaik, amikért küzdeni is képesek. A munkahelyen és a magánéletben is olyan szerepeket töltenek be, mint néhány évtizede a náluk fiatalabbak. Nagyobb figyelmet kap életükben a mozgás, az egészséges táplálkozás, és természetes a lelki egészségre való odafigyelés is, ezért a hervadó középkorúak képe helyett egy fiatalosabb, életvidám, céltudatos ötvenes képe van kialakulóban. Mit tehetünk azért, hogy mi is fiatalosabbak, derűsek, energikusak, céltudatosak legyünk? Hogyan kezeljük a változókor nehézségeit? Mit tegyünk, ha tapasztalataink kevésnek bizonyulnak egy krízishelyzet megoldásához? Mindenképpen szükséges korunknál fiatalabbnak kinéznünk? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresünk választ egy közös beszélgetésben, amelyre minden korosztály tagjait várom!

Füzesi-Szász Mária (pszichológus): A testvérkapcsolatok pszichológiája

A születési sorrendről való közös gondolkodás kulcsot adhat a kezünkbe, hogy feltárjuk személyiségünk rejtett titkait. A testvérkapcsolatoknak fontos szerepe és jelentősége van személyiségünk kialakulásában minden pozitív és negatív velejárójával. Az egyik leghosszabb és legfontosabb kötődési kapcsolat gyerekkortól kezdve serdülőkoron át az időskorig. A születési sorrend, eltérő szülői bánásmód sorsformáló erővel bír, hiszen mindaz, amit a legkorábbi éveinkben átéltünk, ahogy bántak velünk és reagáltak ránk, személyiségszinten épül be és határozza meg későbbi fontos kötődéseinket is.

A workshopra azokat várom, akik saját illetve gyermekei testvérkapcsolatain keresztül szeretné jobban megérteni a párjukhoz, a barátaikhoz, a szeretteikhez vagy a munkatársaikhoz fűződő viszonyukat, valamint azt, hogy miért éppen annál a foglalkozásnál kötöttek ki, amit ma űznek.

Szalay Andrea (természetgyógyász): A lelkünk megerősítése meditációval

meditáció rendszerint olyan lelkiállapotra utal, amikor a testet tudatosan ellazítjuk, és szellemünket átengedjük a nyugalomnak és a belsőnkre való koncentrálásnak. A cél a lelki béke, megnyugvás keresése. Ilyenkor sikerül a környezetből kikapcsolódni, úgyhogy pszichológiai szempontból az élményt akár megváltozott tudati állapotnak is lehetne nevezni.

Sokan úgy vélik, a meditáció valami egzotikus dolog, amely kizárólag a keletről érkező vallásokhoz kapcsolható. Vannak, akik úgy gondolják, ez valami olyasmi, amihez egy bizonyos módon kell ülni. Talán azt hiszik, ilyen gyakorlatot csak a „szent emberek” végeznek. Ám ezen feltételezések egyike sem igaz. Amikor valaki meditál, mindössze annyit tesz, hogy az elméjét egy bizonyos dologra hosszabb ideig összpontosítja.Ha semmilyen spirituális gyakorlatot nem folytatunk, és nem hiszünk semmiféle istenben vagy felsőbb hatalomban, a meditáció gyakorlatával akkor is boldogabb életet teremthetünk magunknak.

A meditációt évezredek óta, több kultúrában alkalmazzák, mivel számtalan előnye van. Mind a testünkre, mind az elménkre, mind az érzelmeinkre hatást gyakorol. A rendszeres meditáció eredményeképpen egészségesebbek leszünk, mert amikor a légzésünkre figyelünk, csökken a vérnyomásunk, lelassul a szívverésünk, nyugodtabbá válunk. Élesedik az elménk, amely hatékonyabbá teszi a kommunikációnkat mind a munkahelyünkön, mind a társunk, a barátaink, a családunk körében. Könnyebben tudunk koncentrálni, ezért kevésbé érezzük magunkat leterheltnek. Tudatosítjuk az érzelmeinket, ezért ritkábban fordul elő, hogy túlreagáljuk a dolgokat. Hamarabb megtaláljuk a megoldást életünk azon területein, ahol úgy érezzük, elakadtunk. Közelebb kerülünk önmagunk, a körülöttünk lévő emberek, az életünk, az életfeladatunk megértéséhez.

 

 

Müller Péter: Férfiélet Női sors

Összeomlóban van a sok ezer éves férfiuralom. És születőben a nő lelkében elfojtott „Önmagam”-élménye. Az emberiség történetének legnagyobb fordulatát éljük. A férfi lélek katarzisát, és a női lélek önmagára ébredését. Sorsunkban és párkapcsolatainkban olyan drámák zajlanak, melyeket nemigen tapasztaltunk a múltban. Férfinek és nőnek ezért nehéz élni manapság. A férfinek vissza kell találnia elárult szellemi valójához és alázatához. Ehhez énjének össze kell törnie, darabokra. A nőnek pedig meg kell találnia önmagát és a méltóságát, amit még keresni sem engedélyeztek neki, soha. Nem tudom, milyen világ jön. De ha lesz új világ, az a nők tiszteletén fog alapulni. Ebben bizonyos vagyok.

 

A workshopokra regisztrálni a vaciatjaro@gmail.com email címen lehet.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük